An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙

CÁCH THIẾT LẬP CỬA HÀNG TIKTOK SHOP TỪ A ĐẾN Z

Hãy lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, đặt tên cho cửa hàng của bạn, hoàn tất thủ tục giấy tờ và cung cấp thông tin liên lạc của bạn. Chú ý: Đối với mọi cá nhân hoặc doanh nghiệp mong muốn tham gia TikTok Shop, việc xác thực thông tin công ty hoặc cá nhân là bước quan trọng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn với tối đa sự an toàn

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập cửa hàng chỉ với vài bước:

Bước 1 - Xác minh giấy tờ để tạo TikTok Shop

Hãy lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp, đặt tên cho cửa hàng của bạn, hoàn tất thủ tục giấy tờ và cung cấp thông tin liên lạc của bạn.

Chú ý: Đối với mọi cá nhân hoặc doanh nghiệp mong muốn tham gia TikTok Shop, việc xác thực thông tin công ty hoặc cá nhân là bước quan trọng. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn với tối đa sự an toàn.

Bước 2 - Tải lên 1 sản phẩm lên TikTok Shop

Tải 1 sản phẩm lên TikTok Shop bằng cách nhấp vào nút “Tải lên ngay”.

Vui lòng cài đặt thông tin kho và thông tin thuế trước theo hướng dẫn trên trang.

Quan trọng: Sản phẩm đã được thêm vào TikTok Shop sẽ không hiển thị cho đến khi giấy tờ chứng nhận của bạn được xác minh xong.

Bước 3 - Liên kết tài khoản TikTok chính thức

Liên kết với tài khoản TikTok chính thức của bạn bằng cách nhấp vào nút "Liên kết ngay".

Quan trọng: Chỉ có thể liên kết tài khoản TikTok sau khi giấy tờ chứng nhận của bạn đã được xác minh.

Bắt đầu bán hàng trên TikTok Shop!

Giờ thì cửa hàng của bạn đã được thiết lập xong. Hãy bắt đầu bán hàng trên TikTok Shop và nhận đơn hàng đầu tiên!

Câu hỏi thường gặp về cách tạo TikTok Shop?

1. Có thể sửa đổi thông tin đăng nhập sau khi tạo tài khoản TikTok Shop không?

Nhà bán hàng có thể tự sửa đổi thông tin đăng nhập. Nhưng nếu nhà bán hàng cần sửa đổi thông tin liên hệ, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ trực tuyến của TikTok Shop để được trợ giúp.

 

2. Tôi nên làm gì nếu giấy tờ của tôi bị từ chối trong quá trình xác minh?

3. Tôi cần làm gì nếu tôi nhập nhầm số điện thoại hoặc địa chỉ email trong quá trình tạo TikTok Shop?

Khi nhà bán hàng tiến hành tạo TikTok Shop, họ sẽ cần nhập OTP (mã xác minh) để kiểm tra tính chính xác của điện thoại hoặc email. Bạn nên thay đổi thông tin của mình nếu không nhận được bất kỳ mã OTP (mã xác minh) nào từ hệ thống.